JU Gimazija „Stojan Cerović“ raspisuje oglas za slobodno radno mjesto profesor/ica crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti. Potreban je jedan izvršilac, profesor/ica maternjeg jezika, sa položenim stručnim – pripravničkim ispitom i licencom za rad, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2020. godine. Norma časova je kraća od pune – šest časova (četiri časa crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti i dva časa teorije književnosti) nedjeljne norme. Radno vrijeme je duže od punog, a rad se obavlja prije podne. Probni rad je u trajanju od dva mjeseca.

Kandidat za profesor/ica CSBH jezika i književnosti mora da ispunjava sledeće uslove:
-VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacije podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a) odgovarajuceg profila, u skladu sa posebnim propisom,
– državljanstvo Crne Gore;
– opštu zdrastvenu sposobnost.

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu Partizanski put bb Nikšić ili radnim danima u period od 10 časova do 13 časova sekretaru škole.

Oglas je otvoren do 07. marta 2020. godine.

Za više informacija kontaktirati broj telefona: 040/231-847 ili putem e-mail: gimnazijank@t-com.me

loading…