Mladi Nikšića

Vršilac dužnosti rektora Univerziteta Crne Gore Danilo Nikolić i rektor Univerziteta „Ismail Qemali“ iz Valone u Albaniji, Roland Zisi, potpisali su sporazum o saradnji, polazeći od zajedničkog interesa o potrebi razvoja obrazovnog i naučnoistraživačkog rada, kao i širenja saradnje između ove dvije ustanove, prenosi CDM.

Iz UCG si kazali da su osim Nikolića i Zisija, potpisivanju sporazuma prisustvovali i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore Duško Bjelica, kao i prorektor Enkelejd Mehilli i profesori Kristofor Lapa i Aranit Gjipali sa Univerziteta „Ismail Qemali“.
“Sporazum podrazumijeva, u zavisnosti od dostupnih fondova i interesa potpisnika, razmjenu istraživača, nastavnog i administrativnog kadra, razmjenu studenata na svim nivoima studija i zajedničke istraživačke aktivnosti”, kazali su iz UCG.
Predviđeno je, kako dodaju i učešće na seminarima i drugim akademskim susretima, posebni kratkoročni akademski programi, profesionalni razvojni programi, kao i druge oblasti u kojima je konkretna saradnja od zajedničkog interesa uspostavljena ili će biti razvijana.
Na oba univerziteta, kako je precizirano, biće određen službenik koji će razvijati i koordinirati specifičnim aktivnostima ili programima. Sporazum je oročen na pet godina sa mogućnošću produženja.
Saradnja između Univerziteta Crne Gore i Univerziteta „Ismail Qemali“ uspostavljena je prije pet godina kroz dva projekta iz oblasti pomorstva iz programa Tempus i Herd Maritime.
Univerzitet „Ismail Qemali“ najveća je državna visokoobrazovna ustanova na jugu Albanije.