Nedaleko od Nikšića, na brdu Krnovo, završeno je postavljanje 26 vjetroelektrana. Projekat vrijedi više od 140 miliona eura, a realizovan je od strane austrijske firme Ivicom Consulting i francuske kompanije Akuo energy, kako prenosi portal Analitika.

Iz Ministarstva ekonomije navedeno je da prema obavezama iz ugovora, ivestitor je dužan da do sedmog maja naredne godine omogući početak rada vjetroelektrane, pratećih objekata i infrastrukture, kao i praćenje samog projekta, odnosno njegovog priključenja na elektro energetski sistem.

Dražvno zemljište je dato u zakup na period od dvadeset godina, sa mogućnošću produženja do maksimalno pet godina za potrebe izgradnje vjetroelektrane instalisane snage od 72 megavata.
Gradnja projekta počela je u maju prošle godine, a postavljene su na nadmorskoj visini od 1.500 metara gdje je prosječna brzina vjetra od 5,5 do 6,5 metara u sekundi. Generator koji je težak 83,5 tone nalazi na visini od 85 metara.

Ugovorom država se obavezala da će otkupna cijena električne energije proizvedene u vjetroeletrani biti garantovana i fiksna za prvih 12 godina rada i koja neće biti manja od 95,99 eura po megavatsatu.