JU Srednja stručna škola je raspisala oglas za nastavnika/cu teorijske nastave iz predmeta Informatika. 

Potreban je jedan izršilac.

Uslovi: kvalifikacija nivoa VII1 iz oblasti informatike i informacionih tehnologija, najmanje 240 kredita CSPK-a, za 12 časova nedjeljno. – ima položen stručni ispit za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama odnosno dozvolu za rad (licencu) – da je državljanin Crne Gore – da ima opštu zdravstvenu sposobnost – dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak.
Oglas je objavljen 23. oktobra. Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt podaci poslodavca:
040/235-256
040/212-100