porodicki karavan nk
Porodični karavan, u okviru kojeg se za djecu organizuju edukativno-zabavni sadržaji, a roditelji informišu o važnim temama koje se tiču razvoja i zdravlja namlađih, posjetiće naredne subote, 9. septembra Plužine i Nikšić.
U Plužine će Karavan stići u 11 sati na Gradski amfiteatar gdje će se karavanski tim družiti sa roditeljima i djecom do 13 h, a zatim putuje u Nikšić gdje će od 16 do 18 sati biti na gradskom Trgu Slobode. U slučaju loših vremenskih uslova, karavanska dešavanja će biti održana u postorijama Centra za kulturu Plužine, odnosno JU Zahumlje u Nikšiću.
Porodični karavan dio je projekta koji udruženje Roditelji realizuje u saradnji sa UNICEF-om, a uz podršku EU. Njegov cilj je uključivanje zajednice u stvaranje uslova za optimalan rast i razvoj djece u Crnoj Gori. U toku ovog projekta planirano je nekoliko različitih tematskih aktivnosti koje će doprinijeti informisanju roditelja o važnim temama koje se odnose na rast i razvoj djece – ishrana, dojenje, imunizacija, značaj kontakta, igre i ograničavanja upotrebe tehnologija.
Porodični karavan će na put kretati svake subote, do 25. novembra, a plan je da svaki put obiđe po dva grada i da se tokom posjete organizuje mini porodični događaj. U toku dvosatnog programa biće održane animatorske tačke i kreativno – edukativne radionice za djecu, a karavanski tim će roditelje upoznavati sa ključnim stavovima struke u vezi sa rastom i razvojem djece i informisati ih gdje mogu dobiti provjerene i tačne informacije o tim temama.
U toku dvosatne posjete Karavana, ljekari Instituta za javno zdravlje su roditeljima na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice u vezi sa zdravljem djece.
Izvor: Roditelji.me