Porodici Bulatović potrebna pomoć za hranu za stoku

Od nedavnih poplava koje su bile u našoj opštini, posebno u Slivlju petočlana porodica Bulatović nema hrane za stoku. U porodici niko ne radi. A obraćali su se mnogima za pomoć, ali pomoći ni od koga. Od stoke imaju pedeset ovaca i šest krava.

Sijeno koje su bili pripremili je uništila voda pa mole za pomoć.
„Obraćali smo se Ministarstvu poljoprivrede ali nismo dobijali odgovor“, kazao nam je Milun Bulatović.
Voda se povukla od kuća ali se ova porodica nije vratila kući.
„Nismo se vratili kući jer smo sa stanom u Rubežima. Sa nama je i stoka“, kazao je on.
I apeluje za pomoć jer će mu stoka pokrepati od gladi.
„Nemam sijena a nisam u mogućnosti da kupim“, zamolio je Milun.
Milun moli nadležne da mu pomognu, jer šteta je da tolika stoka pokrepa.