Uprava prihoda i carina (UPC) predala je nalog za inspekcijski nadzor Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), jer ta kompanija nije na vrijeme predala finansijske iskaze i prijave poreza za prošlu godinu, potvrdili su Pobjedi njeni predstavnici.

CEDIS je predao finansijske bilanse 15. aprila, dvije sedmice nakon isteka zakonskog roka za dostavljanje završnih računa za prethodnu godinu, čime je prekršio zakone o računovodstvu i o porezu na dobit. Bilansi su pokazali da je kompanija poslovala sa gubitkom od 9,84 miliona EUR.

Inspektori UPC utvrđuju nadzorom razloge zbog kojih CEDIS nije ispoštovao zakon, provjeravajući papire državne kompanije.

Zakonom o računovodstvu propisano je da će se preduzeće koje ne dostavi poreskom organu finansijske ili izvještaj menadžmenta najkasnije do kraja marta tekuće za prethodnu godinu, kazniti od 500 do 16,5 hiljada EUR. Predviđena je i kazna i za odgovorne u preduzeću, u iznosu od 50 do dvije hiljade EUR.

Zakonom o porezu na dobit propisano je da se zbog kašnjenja u dostavljanju poreske prijave preduzeće kazni sa hiljadu do 20 hiljada EUR, a odgovorno lice sa 500 do dvije hiljade EUR.

Iz CEDIS-a je ranije rečeno da su kasnili sa dostavljanjem izvještaja, jer su čekali stav Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) o načinu na koji će im preusmjeriti deset miliona EUR za pokrivanje prošlogodišnjeg gubitka. Bord EPCG odlučio je 5. aprila da retroaktivno umanji devet prošlogodišnjih mjesečnih faktura CEDIS-u za ukupno 10,23 miliona EUR, odnosno 12,38 miliona sa porezom na dodatu vrijednost (PDV).

Njihovoj odluci prethodio je zaključak bivše vlade donešen na elektronskoj sjednici 1. aprila, a na osnovu mišljenja revizorskog odbora EPCG. Vlada je tada ocijenila da će CEDIS otići u stečaj, ukoliko mu ne pomogne EPCG, koja je u prošloj godini imala 45 miliona EUR dobiti.

U odluci borda EPCG, u koju je Pobjeda imala uvid, navodi se da se odobrava knjižno odobrenje u korist CEDIS-a, smanjivanjem faktura od aprila do kraja prošle godine. Najviše je smanjena decembarska faktura, 3,51 milion EUR, novembarska 2,24 miliona, oktobarska 1,57 miliona, septembarska 792,4 hiljada, avgustovska 777,89 hiljada, julska 609,36 hiljada, junska 329,39 hiljada, majska 127,45 hiljada, dok je aprilska smanjena 271,59 hiljada EUR bez PDV-a.

EPCG je u međuvremenu odlučila da odluku o umanjivanju faktura CEDIS-u donese Skupština akcionara u junu.

Izvor: MIna