Žana Međedović je studentkinja Pravnog fakulteta, a trenutno se nalazi na liječenju u Njemačkoj, na klinici Malter ser St. Franziskus hospital Waldstrase 17 Flensburg, gdje joj je dijagnostikovan non Hodckin limfom, agresivni oblik raka limfnog tkiva u medijastinumu.

Da bi Žana ozdravila, potrebno je nastaviti sa liječenjem i terapijom, za šta je neophodno prikupiti još 35 000 eura. Zbog četiri dodatne terapije primanja anti-tijela i zračenja moramo još jednom izaći na ispit humanosti i položiti ga, tako što ćemo Žani omogućiti sredstva kojima će pobijediti u najvažnijoj životnoj borbi!
Žana se trenutno osjeća dobro i zahvaljuje svima koji su joj do sada nesebično pomogli i podržali je.
CKB: 510040896326002327, na ime Ranko Međedović;
devizni račun Swift-COBADEFF IBAN-ME25510040896326002327 Account- 400876851700