Policija CG

Uprava policije obavješava građane da ne vrši blokadu putnog pravca Podgorica – Cetinje i Budva – Cetinje, već vrši preusmjeravanje saobraćaja i omogućava njegovo alternativno odvijanje putnim pravcem Podgorica – Petrovac – Budva i obratno, a sve imajući u vidu da je u toku blokada saobraćaja putnog pravca Podgorica – Cetinje – Budva, na Cetinju, tačnije na kružnom toku, od strane više građana.

Imajući u vidu navedeno, budući da se pomenutim putnim pravcem služi veliki broj građana, policija u cilju nesmetanog omogućavanja protoka ljudi i roba, saobraćaj preusmjerava navedenim, alternativnim putnim pravcem.
Po prestanku blokade na kružnom toku na Cetinju, policija će omogućiti redovno i bezbjedno odvijanje saobraćaja, putnim pravcem Podgorica – Cetinje – Budva i obratno.