Savjet za građansku kontrolu rada policije preporučio je Upravi policije da, prilikom svih javnih okupljanja, omoguće nesmetan rad medija i prisustvo novinara i suzdrže se od bespotrebnog ograničavanja njihove slobode kretanja ili izvještavanja. Savjet je, na vanrednoj sjednici u Skupštini, razmatrao primjenu policijskih ovlašćenja prilikom održavanja protesta Demokratskog fronta i ostalih okupljanja građana.

Savjet je posebnu pažnju posvetio odnosu policijskih službenika, tokom javnih okupljanja, prema novinarima i drugim medijskim radnicima i, u tom kontekstu, posebno cijenio dostupni video materijal.

„Savjet je usvojio preporuku, prema Upravi policije, da policijski službenici omoguće, pri svim javnim okupljanjima, nesmetan rad medija i prisustvo novinara i da se suzdrži od bespotrebnog ograničavanja njihove slobode kretanja ili izvještavanja“, saopštio je predsjednik Savjeta, Aleksandar Zeković.

Kako je naveo, omogućavanje profesionalnog rada novinara, i drugih medijskih djelatnika, i njihovo izvještavanje sa javnih okupljanja je u interesu javnosti i policijske organizacije kada je riječ o policijskom postupanju i primjeni policijskih ovlašćenja. Savjet je pozvao Upravu policije da inicira neposredan dijalog i komunikaciju sa medijskim i novinarskim asocijacijama kako bi se preventivno djelovalo na moguće nesporazume i onemogućavanje medija da nesmetano izvještavaju i obavljaju svoj legitiman i društveno izuzetno važan rad.

U radu sjednice učestvovali su pomoćnik direktora Uprave policije Nikola Janjušević i rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Drago Spičanović, koji su Savjet informisali o svim aktivnostima Uprave policije, posebno u domenu utvrđivanja prekoračenja policijskih ovlašćenja, a odgovarali su i na pitanja članova Savjeta.

„Savjet je uzeo u rad obavještenje poslanika Milutina Đukanovića o navodnom maskiranju policijskih službenika (priložio u elektronskom obraćanju Savjetu jednu fotografiju), pritužbu novinara Dražena Živkovića koji je ukazao da mu policijski službenik, koji, prema navodima, nije profesionalno postupao i nije se adekvatno legitimisao, nije omogućio da nesmetano obavlja novinarski posao“, kaže se u saopštenju.

Savjet je razmatrao i pritužbu nevladine organizacije (NVO) Građanska alijansa koja je ukazala na postupanje policije prema Živkoviću i na slučaj građanina Nikole Bajčetića čije je vozilo, pošto je lišen slobode, službenom palicom demolirao policijski službenik.

Savjet će, kako je navedeno, organizovati kolektivnu konsultaciju svih tijela koje se bave prevencijom torture i praćenjem policijskog postupanja, kako bi se promovisala njihova snažna posvećenost i dostupnost građanima, koji imaju primjedbe, da koriste mehanizme zaštite prava kada je riječ o postupanju policije.