Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Centar za romske inicijative je u saradnji sa Centrom bezbjednosti u Nikšiću, Centrom za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, Filozofskim fakultetom i Srednjom ekonomskom školom u Nikšiću, putem dodjele prigodnih rekvizita (stonih kalendara, olovki i postavljanjem postera) u pomenutim institucijama upoznala više od 250 službenika/ca, srednjoškolaca/ki i studenata/kinja o važnosti promocije jednakosti, istina i predrasuda o Romima/Romkinjama i Egipćanima i Egipćankama.

Trodnevni trening za 20 srednjoškolaca/ki i studenata/kinja je u toku na pomenutu temu. Organizacija je na današnji dan u Nikšiću postavila 16 kutija u različitim objektima za doniranje sredstava za izgradnju prvog nacionalnoj skloništa za žrtve dječjeg, ugovorenog braka i pokrenula prvu online kampanju za prikupljanje sredstava www.crink.me PRODUŽI MOJE DJETNJSTVO, DONIRAJ!!!