Luka Gardašević, učenik VII razreda OŠ “Milija Nikčević”, pohvaljen je na literarnom konkursu koji je organizovalo Udruženje profesora crnogorskog ─ srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti.

Luka je pisao rad na temu „Moj virtuelni svijet“, a njegova mentorka je bila profesorica Marina Samardžić. Ovim literarnim konkursom željela se skrenuti pažnja na ogromnu razliku koja postoji između stvarnog i virtuelnog svijeta, pa su djeca imala priliku da istu uoče i opišu. Iz Udruženja su saopštili da će organizovati svečanu dodjelu diploma i pohvala ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvolila.