Poezija: Potraži me pjesma, Gordana Sarić
Potraži me pjesma ove noći,
Nezvana dodje i misli obgrli
Ne znam da li je moje srce dozva
Pa sva žudna sama tebi hrli.
Vinu se iz dubine želja
Trepetima ovi kao lahorima
I nižući riječi biserjem vezene
Zaleprša lakim zvjezdanim krilima.
Poleti pjesma iz srca plamenog
Da te taknu njene usne nježne
I šapnu ti tajne moje duše
I sve njene zanose i čežnje.