Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je sve zainteresovane da se do 5. juna prijave na javni poziv za dodjelu sredstava podrške za nabavku dijelova košnice i električne ograde – čobanice.

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku.
Pravo na sredstva podrške ostvaruje se za nabavku dijelova košnica i to plodište ili medišni nastavak sa pripadajućim ramovima ili podnjača (antivarozna), kao i električne ograde – čobanice, sa pripadajućom opremom (aparat, izolator i žica).
Ukupan iznos raspoloživih budžetskih sredstava opredijeljenih Agrobudžetom po ovom javnom pozivu iznosi 60 hiljada eura.
Podrška se može ostvariti samo za jednu električnu ogradu po gazdinstvu.
Javni poziv će se realizovati do utroška sredstava. U slučaju da se predviđena sredstva utroše prije 5. juna, Ministarstvo će obavijestiti javnost o završetku javnog poziva.
Prednost za podršku ima podnosilac koji je prvi predao zahtjev u odnosu na ostale podnosioce.
Popunjen obrazac zahtjeva, zajedno sa neophodnom dokumentacijom, šalje se isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva.
Podnosilac zahtjeva ne može ostvariti pravo na sredstva podrške za nabavku ove vrste opreme, ukoliko je ona bila predmet podrške prethodne tri godine kroz projekte IPARD like ili IPARD.
Izvor: Mina