U prostorijama Omladinskog kluba Nikšić realizovan je podcast naziva “Pokreni se čovječe” koji ima za cilj da podstakne mlade ljude da se kreću prema svojim ciljevima i vizijama. Voditelj je bio adiministrator stranice Omladinskog servisa Nikšić, Miloš Mikić, a voditelj je bio mladi aktivista i volonter Dušan Bulatović, koji je stažista u navedenom projektu ( NVO Carep) koji je podržan od strane UNDP-a.