Prijemni ispiti na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore počeli su danas, a važan segment je, kako navodi prodekan za nastavu Jovana Bojović, razgovor sa komisijom na sva tri studijska programa: Film i mediji, Gluma i Drama i pozorište.

Test opšte kulture (60 pitanja za 60 minuta), na programu Film i mediji i Drama i pozorište je eliminatoran, a komisije, objašnjava Bojović, donose odluku o tome koji će kandidati ući u uži krug.

„Na studijskom programu Film i mediji, sjutra, 7. jula, nakon odgledane projekcije filma u trajanju od 90 minuta, radi se i pisana analiza, da bi narednog dana zadatak bio i pisanje filmske etide u sedam kadrova ili projektnog zadatka na zadatu temu“, navela je Bojović.
Kada je riječ o programu Gluma, prema istaknutom rasporedu, prijemni ispit se polaže iz tri dijela, u širem krugu, a potom užem izboru kandidata. Obavlja se provjera znanja i sposobnosti kandidata, izvođenje prethodno pripremljenog programa izvođenje dva monologa po sopstvenom izboru, pjesma/recitacija po sopstvenom izboru. Takođe, drugog dana, u užem krugu, kandidati rade psiho test, pismeni zadatak, a provjeravaju se i njihove praktične i stručne sposobnosti iz predmeta Glas, Govor, Pokret i Ples, kao i Gluma, u završnici, po izboru kandidata i izboru komisije.
„Na studijskom programu Drama i pozorište, radi se takođe Test opšte kulture, koji obuhvata razna pitanja iz istorije umjetnosti, svjetske književnosti, dramske literature i opšte informisanosti, u trajanju od 45 minuta. Takođe se radi pisana kratka analiza nakon odgledane projekcije ekranizovanog pozorišnog djela. Završno, sa kandidat razgovara sa ispitnom komisijom, iz obavezne literature, na temu predatog rada”, kazala je Bojović.