JU “Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom” Nikšić, počeo je danas sa radom, strogo poštujući definisane mjere.

Narednih dana prošli su pripreme za početak rada i detaljnu organizaciju rada, smjernice i preporuke u cilju sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19.
Prošlu nedjelju u cilju razmjene iskustva posjetili su JPU ,,Dragan Kovačević” kako bi se upoznali sa organizacijom rada u pomenutim uslovima.