Ministarstvo kapitalnih investicija pokrenulo je ove sedmice novu kampanju pod sloganom: “Prijavi korupciju, nema nedodirljivih”.

“Ideja kojom smo se vodili ima za cilj razbijanje svih monopola, sprega i mogućih nedozvoljenih uticaja između različitih političkih i menadžerskih struktura.

Ministarstvo će svim upravama i kompanijama nad kojima obavlja nadzor, uputiti zahtjev da na veb sajtovima i oglasnim tablama istaknu poziv sa e-mail adresom: antikorupcija@mki.gov.me, na koji se mogu prijaviti korupcija, ali i sve ostale zloupotrebe u kompanijama, upravama i ustanovama nad kojima ovaj vladin resor obavlja nadzor”, naveli su u saopštenju.

Ovo je, inače, treća kampanja Odjeljenja za borbu protiv korupcije MKI, u proteklih 15 mjeseci rada. Prethodne dvije kampanje sprovedene su pod sloganima “Prijavite korupciju, nepotizam i sve zloupotrebe u našem resoru” i “Ćutanje nije zlato”.

Odjeljenje je u dosadašnjem radu tužilačkim organizacijama u Crnoj Gori dostavilo 15 informacija o mogućem postojanju krivičnih djela, dodaju.

Odjeljenje za borbu protiv korupcije je dio Ministarstva kapitalnih investicija u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na: suzbijanje korupcije, integritet i lobiranje uz primjenu međunarodnih standarda. Ukoliko postoji minimum sumnje u koruptivne radnje ili druge zloupotrebe, u bilo kojem dijelu resora MKI, Odjeljenje je dužno da reaguje na suzbijanju tih pojava.