Ljetnja škola računarstva za djecu iz porodica koje koriste usluge Centra za socijalni rad Nikšić, a koje su dodatno pogođene negativnim ekonomskim posljedicama krize izazvane pandemijom COVID 19 u opštini Nikšić počela je danas u prostorijama edukativnog centra Timer&Co.

Kroz realizaciju ove aktivnosti 40 djece iz Nikšića (učenici od 5. do 9.razreda, odabrani od strane Centra za socijalni rad) će biti osposobljeno za osnovni rad na računaru kao i za preuzimanje i korišćenje osnovnih aplikacija koje su im potrebne za praćenje nastave i komunikaciju sa nastavnicima.
„Pored praktičnog dijela, dio škole računarstva biće posvećen bezbjednosti na internetu: krađa podataka, krađa identiteta, online zlostavljanje, igrice koje navode na društveno neprihvatljiva ponašanja, korišćenje bez mjere i kontrole, online kupovina itd. Učenici će na ovaj način biti svjesni svih potencijalnih zloupotreba i problema na koje mogu naići prilikom boravka na internetu i biti upozoreni na rizik koje savremeno digitalno društvo nosi. Budući da se bezbjednost na internetu kroz redovan nastavni plan i program uopšte ne obrađuje, ovaj segment predstavlja važnu stepenicu u njihovom neformalnom obrazovanju“ kazala je Marina Došen, koordinatorka projekta.
Škola traje dvije nedjelje, a na kraju obuke polaznici će dobiti sertifikat i pametni uređaj za praćenje nastave (tablet) koji je NVO „ALFA Centra“ obezbijedila od sredstava iz projekta.
„Budući da je od početka sprovođenja mjera za sprečavanje širenja bolesti COVID 19 (15. marta 2020. godine) stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori porasla na 23,79%, a Nikšić je drugi grad koji je najviše pogođen sa blizu 1600 ljudi koji su izgubili posao od početka pandemije do sad, jasno je da je uključivanje i uvezivanje svih relevantnih činilaca lokalane zajednice iz javne, privatne i civilne sfere neophodno kako bi ublažili negativne ekonomske i druge posljedice izazvane pandemijom COVID 19. Projekat „Acta, non verba“ u svom fokusu ima upravo porodice na koje je pandemija COVID 19 ostavila negativne posljedice. Na ovaj način biće dodijeljeno ukupno 40 pametnih uređaja (tableta) putem kojih će učenici moći da prate nastavu, a time će i roditelji biti rasterećeni dodatnih troškova na početku školske godine. “ saopštila je Došen.
Važan partner u realizaciji ovog projekta je edukativni centar “Timer&Co”, koji je obezbijedio značajan popust za ljetnju školu računarstva.
“Kroz dvonedjeljnu obuku, polaznici će obnoviti postojeća i savladati nova znanja i vještine rada na računaru, poput Word i Power Point paketa i interneta. Obzirom na situaciju sa COVID pandemijom i sada već izvjesnu mogućnost za održavanje nastave online putem u fokusu će nam biti sve dostupne popularne aplikacije za online praćenje nastave. Na kraju obuke predviđen je čas o bezbjednosti na internetu, kako bi djeca bila upoznata sa štetnim aspektima korišćenja interneta bez kontrole i ograničenja. Po završetku će biti upriličena svečana dodjela diploma u našem edukativnom centru.”, saopštila je direktorica Timer&Co Vida Ristić.

Ljetnja škola računarstva se realizuje u okviru projekta „Acta non verba“ kojim je NVO ALFA Centar podržana na Konkursu Opštine Nikšić za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2021. godinu.