Nepovoljna bioprognozaNepovoljna bioprognoza

Očekuje se pobolјšanje biometeorološke situacije za većinu hroničnih bolesnika.

Blagi oprez savjetuje se osobama sa cerebrovaskularnim obolјenjima, a poseban oprez osobama sa psihičkim tegobama. Od meteoropatskih reakcija se mogu očekivati nesanica, neraspoloženje i slabija koncentracija. U saobraćaju neophodna povećana pažnja.