Plantaže će u postupcima koji se vode protiv članova bivše uprave, iskoristiti svoje pravo, i postaviti imovinsko-pravni zahtjev o naknadi štete, ako optuženi budu osuđeni za krivična djela koja im se stavljaju na teret i kojima su oštetili kompaniju.

Zamjenik predsjednika Odbora direktora Plantaža Miloš Popović je u intervju Vijestima, komentarišući to što je uhapšen dio bivše uprave, kazao da će se u ovom trenutku, dok traje istraga, suzdržati od bilo kakvih komentara.
„Poštujemo prezumpciju nevinosti sve dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi krivica bilo kog lica. Sa druge strane pružamo punu podršku i pohvale na hrabrom i profesionalnom pristupu Vladimiru Novoviću, Vukasu Radonjiću, kao i inspektoru iz specijalnog policijskog tima Goranu Mitroviću, koji su od početka uključeni u predmetima u našoj kompaniji i pozivamo ih da preispitaju odgovornost svih lica za koja postoje osnovana sumnja da su učinila krivična djela“, rekao je Popović.
Takođe, kako je rekao, u ovoj fazi rano je govoriti o visini učinjene štete po kompaniju, ali će kompanija iskoristiti svoje pravo i u krivičnom postupku postaviti imovinsko-pravni zahtjev.
Na pitanje kolike su dugove naslijedili od prethodne uprave i da li su uspjeli da reprogramiraju obaveze prema bankama, Popović je odgovorio da ukupne obaveze Plantaža prelaze 40 miliona EUR, što uzrokuje poteškoće u održavanju tekuće likvidnosti, a samim tim i plaćanja obaveza koja kompanija ima prema zaposlenima, bankama, dobavljačima.
Kompanija se odazvala javnom pozivu za reprogram poreskih potraživanja, čije rješenje očekuju narednih dana, a koje podrazumijeva jednokratnu uplatu od deset odsto i odlaganje plaćanja poreskih potraživanja na 60 jednakih mjesečnih rata.
„Pregovori između Plantaža i poslovnih banaka povodom reprograma postojećih kreditnih zaduženja su u toku i očekujemo da ćemo i po tom pitanju imati jasnu sliku do kraja mjeseca. Do sada, reprogram je potpisan sa tri poslovne banke, a očekujemo da će reprogram biti potpisan i sa ostalim bankama. Obaveze koje Plantaže imaju po osnovu kreditnih zaduženja iznose preko 22 miliona EUR i evidentno je da je odobravanje reprograma kreditnih zaduženja od velikog značaja za kompaniju zbog održavanja kontinuiteta poslovanja i tekuće likvidnosti“, objasnio je Popović.
On je precizirao da obaveze prema zaposlenima za otpremnine, startni dio zarade, jubilarne nagrade, limite i poravnanja iznose 820 hiljada EUR, kao i ukupna zarada za jul.
„Sve obaveze koje smo preuzeli su došle na naplatu u našem mandatu, jer su sporazumi o poravnanju sa radnicima potpisivani sa prethodnom upravom. Mi smo uspjeli znatno da smanjimo rashode u odnosu na prethodni period. Ukupan dug Plantaža prema Upravi prihoda i carina iznosi deset miliona EUR. I pored reprograma, u toku su intenzivni razgovori sa Ministarstvom finansija na temu rješavanja poreskog duga. Očekujemo da ćemo pronaći adekvatno rješenje, vodeći se zajedničkim interesima države i kompanije“, saopštio je Popović.
Na pitanje kakav su poslovni rezultat ostvarile Plantaže za šest mjeseci, a kakav očekuju za cijelu godinu, Popović je odgovorio da će na šestomjesečnim finansijskim izvještajima, koji još nijesu usvojeni, biti iskazan gubitak.
„Takav rezultat u prvoj polovini godine prati kompanije koje se bave ovom granom proizvodnje, s obzirom na sezonski karakter djelatnosti. U prvoj polovini godine su najveća ulaganja u agrotehničke operacije, koje su i ove godine uspješno realizovane. Što se tiče rezultata za cijelu godinu, rano je govoriti o tome. Naime, nakon završetka berbe, odnosno trećeg kvartala, imaćemo jasniju sliku“, rekao je Popović.
Prema njegovim riječima, prodaja je u prvoj polovini ove godine bila veća nego prethodnih godina u istom periodu, a u skladu sa očekivanjima i planom.
Rast u odnosu na prošlu godinu je skoro 20 odsto, dok je rast u odnosu na referentnu 2019. godinu oko sedam odsto.
Sva pojedinačna tržišta pokazuju rast u odnosu na odgovarajuće uporedne periode.
„Razlog ovakvih rezultata, osim stimulativnih prodajnih aktivnosti, su i promjena cijena, konačno ukidanje covid mjera na gotovo svim tržištima, kao i dobra turistička predsezona. Do kraja ove godine očekujemo pozitivan rezultat, koji će umnogome zavisiti od opštih ekonomskih uslova“, zaključio je Popović. Izvor: mina.news