Na inicijativu predstavnika nikšićkog Doma zdravlja u prostorijama Crvenog krsta organizovan je sastanak vezan za organizaciju vakcinacije djece romske populacije, prenose Vijesti.

„U poslednje vrijeme nam je slabiji odziv što se tiče vakcinacije pa smo se odlučili da ove godine djecu iz RE populacije obuhvatimo na najbolji mogući način tako da ćemo obaviti vakcinaciju na tri punkta po njihovim naseljima“, kazala je dr Mirjana Eraković Šljivančanin, iz Doma zdravlja.

Predviđeno je da 15. marta budu vakcinisana djeca iz naselja „Budo Tomović“, narednog dana sa Brlje, dok će vakcinacija djece u naselju Željezare biti obavljena 20.marta.

Prema njenim riječima treba raditi i na podizanju svijesti roditelja o neophodnosti vakcinacije, a planirana akcija biće iskorištena da sa roditeljima RE populacije dodatno razgovaraju o toj temi.

„U Nikšiću postoji preko 500 djece RE populacije od preškolskog uzrasta do punoljetstva. Njih oko 200 djece je predškolskog i školskog uzrasta i ona će biti obuhvaćena ovom akcijom i to sva ona djeca koja nijesu prošla redovnu vakcinaciju“, kazao je Sokolj Beganaj, iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Ana Popović, sekretar Romskog savjeta, kazala je da je pokrenuta i akcija za bespatan upis djece, od tri do šest godina, RE populacije u predškolsko obrazovanje.

Mirela Ramčilović, iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, podsjetila je da Ministarstvo prosvjete vodi kampanju za upis u predškolske ustanove.

„Tokom tih kampanja vršiće se upoznavanje roditelja te djece sa pravima na besplatno predškolsko obrazovanje kako bi što je moguće više djece bilo obuhvaćeno tim obrazovnim sistemom“, kazalaje Ramčilović.

Sastanku su prisustvovali predstavnici nikšićkog Doma zdravlja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Romskog savjeta, romskih NVO i Crvenog krsta i dogovoreno je da aktivisti tih nevladinih organizacija u naredna dva dana naprave spisak djece koja nijesu vakcinisana.