policija

U prva dva mjeseca tekuće godine Odjeljenju za unutrašnju kontrolu rada policije pristigla je jedna pritužba građanina na postupanje policajaca, dok su službenici ovog Odjeljenja na osnovu operativnih saznanja izvršili pet provjera zakonitosti postupanja službenika policije, pišu Dnevne novine.

U jednom od pet slučajeva kontrola izvršenih na osnovu operativnih saznanja, prikupljeni dokazi ukazivali su na nezakonito postupanje 10 policijskih službenika.
“Na osnovu činjeničnog stanja i prikupljenih dokaza u postupku unutrašnje kontrole koji su nesporno ukazivali na nezakonito postupanje i zloupotrebe prilikom izvršavanja policijskih poslova, izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen je nadležnom državnom tužilaštvu na dalji postupak i preduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti tužilaštva, zbog postojanja osnovane sumnje da je 10 policijskih službenika počinilo krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti”, navodi se u izvještaju unutrašnje kontrole.
Prema pribavljenim dokazima postoji osnovana sumnja da je policijski službenik počinio krivična djela primanje mita, zloupotreba službenog položaja, nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti.
Jedan od 10 službenika osnovano je sumnjiv da je primio mito i počinio zloupotrebu službenog položaja, dok su tri službenika policije, kako se osnovano sumnja, počinila krivično djelo primanje mita.
“Postoji osnovana sumnja da je pet policijskih službenika počinilo krivično djelo zloupotreba službenog položaja”, stoji u izvještaju.
Predmetni izvještaj o izvršenoj kontroli dostavljen je nadležnom državnom tužilaštvu na dalji postupak i preduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti tužilaštva i povodom utvrđene osnovane sumnje da je pet građana izvršilo krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti (četiri građanina krivično djelo davanje mita i jedan krivično djelo primanje mita).
Kada je u pitanju pritužba građanina, ocijenjeno je da nije osnovana. Naime, pritužba se sadržinski odnosila na način vršenja policijskih poslova i primjenu policijskih ovlašćenja i radilo se o pritužbi na policijskog službenika policije opšte nadležnosti.
“U sprovedenom postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi kojima bi se potvrdili navodi pritužbe, odnosno činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno ili nezakonito postupanje policijskih službenika u predmetnom slučaju”, navodi se u izvještaju.
Kako se dalje navodi, Bjelopoljac K.B. uputio je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije pritužbu na policijskog službenika Stanice policije Centra bezbjednosti Bijelo Polje Lj.B. zbog načina na koji je preduzimao službene radnje i postupao prema njemu 19.12.2020. godine, prilikom kontrole u saobraćaju na putu Bijelo Polje Ribarevina, uz isticanje navoda o neprofesionalnoj i nekorektnoj komunikaciji imenovanog policijskog službenika sa njim tom prilikom.
Izvor: RTCG