Mladi Nikšića

Izvršni direktor Ekološkog pokreta Ozon Aleksandar Perović povodom juče objavljene informacije o prisustvu toksičnih materija na dječijim igralištima u nekoliko crnogorskih gradova kaže da riječ o još jednoj u nizu zabrinjavajućih činjenica kada je kvalitet životne sredine u pitanju.

“Ona ima jednu posebno važnu dimenziju a to je da se tiče najmlađe populacije, što poziva na povećanu odgovornost i dodatan oprez kada je u pitanju javno iznošenje mišjenja u vezi konkretne situacije”, kazao je Perović za naš portal.
On smatra da ono što je nesporno jeste potreba adekvatne analize situacije koja ne može biti zasnovana na osnovu jednokratnih aktivnosti, već podrazumijeva kontinuirano praćenje i utvrđivanje činjeničnog stanja, kao prvi korak u nizu ka prevazilaženju problema.
“Kako svako od dječjih igrališta koje su bile predmet programa monitoringa, ima svoje specifične karakteristike, zavisno od lokacije na kojoj se nalaze i cijelog okruženja, tako se i uzroci povećanih koncentracija i sadržaja toksičnih materija mogu dovoditi u vezu sa različitim izvorima i djelatnostima”, smatra on.
Prema njegovima riječima, ovdje postoji najmanji zajednički imenitelj poput povećanog sadržaja fluora, što je konkretno slučaj na prostoru dječjeg igrališta u Nikšiću ali i onih u Podgorici, Pljevljima i Tivtu, što se dovodi u vezu sa geohemijskim sastavom zemljišta.
“Jasno je i da se može uticati na smanjenje zagađenja zemljišta na prostorima gdje se nalaze dječja igrališta i ugrožavanja zdravlja djece, koja su posebno osjetljiva grupa, pa je upravo zato bitno utvrditi tačne uzroke i shodno tome preduzeti potrebne mjere dekontaminacije. Ako je jedan od izvora povećanog zagađenja saobraćaj, kako je to navedeno u slučaju dječjeg igrališta u Podgorici, jasno je da za to postoji veoma efikasan način da se riješi i da to podrazumijeva drugačiju organizaciju saobraćajnica i povećanje zelene zaštitne zone”, objašnjava Perović.
On smatra da su ovo problemi kojima treba da se posvete prije svega lokalne uprave, koje i planiraju i namjenjuju javni prostor za dječja igrališta.
“Time bi se obavezali i roditelji da preduzmu nešto po tom pitanju i utiču da se problemi riješe na najefikasniji mogući način i u mjeri mogućeg. Ovdje nema prostora da se prebaca odgovornost i manipuliše javnost, zbog čega će Ekološki pokret “Ozon” pokušati da, uz podršku medija, inicira utvrđivanje činjeničnog stanja i preduzimanje potrebnih mjera kako bi se djeca na dječjim igralištima bezbjedno i sigurno igrala i uživala u prirodi”, poručio je Perović.