Zaštita djece na internetu mora biti jedan od prioriteta reformi u oblasti zaštite dječijih prava.

To je ocijenio šef Kancelarije UNICEF-a Bendžamin Perks na sastanku sa ministrom pravde Zoranom Pažinom.

Istakao je da je Crna Gora postavila dobar institucionalni okvir u oblasti zaštite djece od nasilja i eksploatacije, ali da su brojni izazovi na osnaživanju digitalne kulture, prenosi RTCG.

Nova kampanja Vlade Crne Gore i UNICEF-a protiv nasilja nad djecom započela je u julu prošle godine sa fokusom na nasilje na internetu, u skladu sa globalnom kampanjom UNICEF-a „Zaustavimo nasilje online“.

Na sastanku sa ministrom Pažinom, Perks je najavio nastavak kampanje “Zaustavimo nasilje” kroz aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu.

Saradnju Vlade Crne Gore i UNICEF-a u Crnoj Gori, karakterišu dobri rezultati u oblasti unaprjeđenja dječijih prava u Crnoj Gori, kao integralnog dijela vladavine prava.

Pažin se zahvalio šefu UNICEF-a na podršci u oblasti unaprjeđenja dječijih prava, posebno se osvrćući na zakonodavni okvir u oblastima, jačanja sistema maloljetničkog pravosuđa, zaštiti prava maloljetnih delinkvenata u krivičnim postupcima i zaštiti od nasilja u porodici.

“Potrebno je kvalitetno implementirati izmijenjen i dopunjen Porodični zakon i uskladiti ga sa relevantnim međunarodnim standardima. Taj zakon, posebno novi institut lica za podršku, koje zastupa najbolji interes djeteta u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima”, zaključio je Pažin.

Sagovornici su iznijeli zajedničku viziju u vezi sa prioritetima u ovoj oblasti za naredni period, prije svega, na širenje koncepta zaštite prava djeteta u sudskim postupcima kroz artikulaciju dječijih interesa u ranoj fazi postupka, dalje jačanje kadrovskih kapaciteta stručnih službi za pomoć djeci pri sudovima i tužilaštvima u Crnoj Gori, te jačanje institucionalnog i društvenog okvira za zaštitu djece od nasilja kroz promovisanje pozitivnog roditeljstva.