Predstavnici više organizacija koje okupljaju penzonere i bore se za njihova prava najavili su da će u četvrtak organizovati protest ispred Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) u Podgorici.

 

Oni su iznijeli set zahtjeva, između ostalog i da predsjednik Upravnog odbora Fonda PIO, Alija Košuta, i svi članovi podnesu ostavke.

 

“Ukoliko se ne postupi po ovom zahtjevu, bićemo primorani da im zabranimo ulazak u zgradu Fonda PIO, zbog poznatih razloga”, navodi se u saopštenju Organizacionog odbora protesta. Oni su kazali da daju punu podršku za dosadašnji rad vršiocu dužnosti direktora Fonda PIO Ranku Aligrudiću.

 

“Zahtijevamo da se ukine diskriminacija prema više hiljada crnogorskih penzionera sa srazmjernim penzijama. Smatramo da povećanje najnižih penzja na 253 EUR nije adekvatno troškovima i uslovima života, već predlažemo da povećanje bude 400 EUR, te da se predvidi rebalansom budžeta”, dodaje se u saopštenju.

 

Predstavnici penzionera traže i da se izvrši revizija penzija, imajući u vidu saznanja o brojnim nepravilnostima i nezakonitostima.

 

“Tražimo da se smanje sve zarade u javnom sektoru i da se teret uslova života pravednije rasporedi”, poručuje se u saopštenju.

 

U Organizacionom odboru protesta su Udruženje za zaštitu interesa penzionera i invalida Crne Gore Pravda, Udruženje sa najmanjim primanjima, Odbor penzionera za zaštitu interesa penzionera Podgorice, Udruženje penzionera sa srazmjernim penzijama i Udruženje penzionera “Radoja Dakića”.