Partija udruženih penzionera i invalida Crne Gore (PUPI) predaće danas vrhovnom državnom tužiocu, Ivici Stankoviću, krivičnu prijavu protiv premijera Mila Đukanovića i drugih osoba zbog, kako tvrde, izdavanja garancija bez kontra garancija.

“To je najveća mogućnost pljačke narodne imovine i budžeta Crne Gore”, navodi se u saopštenju PUPI-a.

Iz PUPI-a su saopštili da su se njihovi, kao i predstavnici udruženja za zaštitu penzionera i invalida Crne Gore i građana Vraneš pridružili krivičnoj prijavi koju je protiv Đukanovića i drugih osoba 17. decembra podnio predsjednik manjinskih akcionara u Elektroprivredi (EPCG) Vasilije Miličković i dopunili je novim dokazima.

Iz PUPI-a su kazali da krivičnu prijavu podnose zbog krivičnog djela umišljaja, zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi a zbog izdavanja garancija od 181 milion EUR preduzećima i privatnicima, koje su pale na teret budžeta Crne Gore .

“Postoji opravdana sumnja da je Đukanović od 181 milion EUR prisvojio 160 miliona EUR”, rekli su predstavnici PUPI-a.

Oni su dodali da je Državna revizorska institucija (DRI), prilikom revizije garancija koje je izdala Vlada, utvrdila nezakonitosti i nedozvoljene i nedopuštene radnje, uz to da su garancije date a da pri tom nijesu date kontra garancije.

“Garancije je Vlada izdala bankama koje su davale kredite Kombinatu aluminijuma 126,1 milion EUR, Željezari 33 miliona, Novinako izdavačkog preduzeća Pobjeda 7,8 miliona, Rudnicima boksita 5,6 miliona, Primorki Bar 4,5 miliona,nikšićkom Mi Rai-u 1,7 miliona,Fabrici elektroda Plužine 1,6 miliona i bjelopoljskom preduzeću Lenka 600 hiljada EUR”, precizirali su iz PUPI-a.

PUPI, kako su naveli njegovi predstavnici, nema informacija niti saznanja da je Vlada preduzela bilo kakve radnje u naplati datih garancija,već su one pale na teret budžeta Crne Gore.

“Đukanović i NN osobe moraju položiti račune građanima Crne Gore, šta je urađeno na vraćanju izdatih garancija”, rekli su iz PUPI-a.

Iz PUPI-a su Stankoviću poručili da može odmah pokrenuti izviđajne radnje i procesuirati krivičnu prijavu, s obzirom da je DRI i njemu dostavila izvještaj.

“Najnovija saznanja ukazuju da je stanje duga po osnovu garancija na kraju prošle godine bilo 307 miliona EUR, a do početka ove godine po osnovu garancija je isplaćeno 181 milion EUR. Nijedna od tih garancija nije bila pokrivena kolateralom. Zašto nije”, pitali su iz PUPI-a.

U PUPI-u smatraju da pravosudne institucije, a posebno Tužilaštvo, takve kriminalne radnje mora da zaustavi.

“Nijedna banka u svijetu i nijedan povjerilac nije dao garancije što nije obezbijedio kontragarancije,osim Đukanovića, što on u kontinuitetu radi, a što je konstatovala u svom izvještaju i DRI”, zaključili su iz PUPI-a.