mladiNikšića

Isplata penzija i socijalnih davanja u narednom periodu ce biti redovna. To je u Skupštini, odgovarajući na poslanička pitanja, rekao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purisić.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja i ostale nadležne institucije bile su maksimalno posvećene zaštiti najugroženijih kategorija stanovništva u vrijeme trajanja pandemije Kovid-19, saopštio je resorni ministar, Kemal Purišić.

On je, odgovarajući na poslaničko pitanje poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Branka Čavora, o preduzetim aktivnostima Ministarstva u toku pandemije prema najugroženijim kategorijama stanovništva, kazao da je i u tom periodu dat adekvatan odgovor sprovođenjem privremenih mjera koje su donijeli nadležni organi.

“Uzeta je u obzir okolnost da se radi o građanima koji su po svojim ličnim svojstvima i u zdravstvenom pogledu osjetljivi na mogućnost pojave koronavirusa, a takođe i sprovođenjem mjera na zaštiti zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite“, kazao je Purišić u Skupštini.

Crna Gora je, kako je rekao, država u kojoj više nema registrovanih slučajeva zaraze koronavirusom, jer je crnogorski zdravstveni sistem kvalitetno i pravovremeno reagovao, a sve mjere u vidu preporuka i naredbi Vlade, Nacionalnog koordinacionog tijela za suzbijanje zaraznih bolesti (NKT), Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje dale su pozitivne rezultate.

„Sve aktivnosti ukazuju na maksimalnu posvećenost Vlade i drugih nadležnih organa i institucija, organa lokalne samouprave i drugih subjekata, kao i građana na zaštiti najugroženijih kategorija stanovništva u vrijeme trajanja Kovid-19“, rekao je Purišić.

Ministarstvo, kako je podsjetio, u oblasti socijalne i dječje zaštite u kontinuitetu sprovodi mjere zaštite i socijalne inkluzije najugroženije kategorije stanovništva, a posebno djece, osoba sa invaliditetom i starih, u skladu sa strateškim dokumentima i međunarodnim standardima i konvencijama.

Purišić je naveo da je prvi paket pomoći obuhvatio korisnike najniže penzije u iznosu od 128,82 EUR, te je Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) za tu namjenu 25. marta uplatio ukupan iznos od 601,15 hiljada eura za 12,03 hiljade korisnika.

„Prepoznata je potreba i da se vanredno materijalno pomogne 8,58 hiljada porodica korisnika materijalnog obezbjeđenja sa po 50 eura, što je urađeno 25. maja“, dodao je Purišić.

U okviru drugog Vladinog paketa ekonomskih mjera, kako je naveo, u oblasti socijalnih davanja, uvedene su nove mjere u vidu novčane pomoći nezaposlenim osobama i još jednoj kategoriji penzionera, koji nijesu bili obuhvaćeni kroz prvi paket mjera pomoći.

„Time su obuhvaćeni korisnici srazmjernih penzija, ostvarenih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, koje Fond PIO isplaćuje u Crnoj Gori, čiji iznos crnogorske srazmjerne penzije, skupa sa penzijom iz inostranstva, ne prelazi iznos najniže penzije od 128,82 eura, čija isplata je bila 20. maja, a isplaćen je iznos od 27,4 hiljade eura za 548 korisnika“, objasnio je Purišić.

On je dodao da je drugi paket pomoći obuhvatio i finansijsku pomoć od 50 EUR za nezaposlene koji su se 31. marta nalazili na evidenciji nezaposlenih kod Zavoda za zapošljavanje, a koji ne koriste pravo na materijalno obezbjeđenje ili novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti.

„Ova mjera obuhvatila je 17,08 hiljada nezaposlenih, za koje je opredijeljeno i isplaćeno 853,9 hiljada eura“, rekao je Purišić.

Takođe, Elektroprivreda (EPCG) je dala dodatne subvencije onim korisnicima koji su već prepoznati kao najsiromašniji, gdje su se subvencije udvostručile.

Purišić je podsjetio da je isplata materijalnih davanja za vrijeme trajanja pandemije Kovid-19 bila redovna, a tako će biti i u narednom periodu i za te namjene za mart je isplaćeno oko 6,38 miliona EUR, a za april oko 5,98 miliona eura.

Pored toga, NKT je uputilo, da se zbog visokog epidemiološkog rizika, dostava životnih namirnica i ljekova starijim građanima i ugroženim kategorijama stanovništva organizuje u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore i uz saglasnost Operativnog štaba NKT-a.

„Zaposleni u ustanovama socijalne i dječje zaštite, kroz svakodnevni rad sa strankama i pružanje pomoći korisnicima usluga nalazili su se na prvoj liniji odbrane od koronavirusa. Svjesni činjenice da su upravo oni izloženi opasnosti od virusa, NKT im je, posredstvom Uprave za imovinu, opredijelio pomoć u medicinskoj opremi“, kazao je Purišić.

Ta medicinska oprema opredijeljena je svim centrima za socijalni rad, Zavodu Komanski most, Centru Ljubović, Dječjem domu Mladost u Bijeloj, domovima za stara lica, kao i licenciranom privatnom Domu za stare Duga u Danilovgradu.

Rukovodioci i zaposleni stručni kadar u Ministarstvu rada i socijalnog staranja redovno su posjećivali ustanove za smještaj korisnika u uslovima pandemije koronavirusom, u cilju upoznavanja sa načinom njihovog funkcionisanja.

„Takođe, predstavnici Ministarstva obrazovali su posebnu komisiju, koja je obišla sve ustanove za smještaj korisnika u cilju kontrole primjene privremenih mjera. U tom smislu, sve ustanove bile su u obavezi da jednom sedmično dostavljaju izvještaje o sprovođenju privremenih mjera, zdravstvenom stanju korisnika i zaposlenih, kao i o sprovođenju sanitarno-higijenskih tretmana“, naveo je Purišić.

On je kazao da su na preporuku Instituta za javno zdravlje u periodu trajanja privremenih mjera, u ustanovama socijalne i dječje zaštite, primjenjene mjere zaštite u vidu izolacije, kako zaposlenih, tako i korisnika. Za zaposlene u izolaciji obezbjeđen je smještaj u samim ustanovama, gdje su za to postojali smještajni kapaciteti ili van ustanove u odgovarajućim hotelskim kapacitetima, koji su dati na raspolaganje.

„Pokazalo se da su navedene mjere dale rezultate, da nije bilo slučajeva pojave zaraze virusom ni korisnika, a ni zaposlenih“, dodao je Purišić.

Pored tih aktivnosti, sprovedene su ili se sprovode i druge aktivnosti, kao što su obezbjeđenje zaštitnih sredstava za pojedine kategorije građana, obezbjeđenje psihološke podrške putem besplatnih telefonskih linija.

Izvor: Mina