Kompanija Uniprom, biznismena Veselina Pejovića, tužila je Privrednom sudu Kombinat aluminijuma (KAP) u stečaju od kojeg traži nadokandu štete od 7,81 milion eura jer mu nije predata imovina u skladu sa kupoprodajnim ugovorom.

Vijestima je potvrđeno da je tim povodom za danas popodne zakazana nova sjednica borda povjerilaca KAP-a.

Pejović je prema kupoprodajnom ugovoru trebalo da uplati ukupno 28 miliona EUR najkasnije do 10. septembra, ali se to nije desilo već je posljednja rata u iznosu od 13,98 miliona eura ostala na prelaznom računu Zapad banke i povjeriocima KAP-a ne može biti dostupnha sve dok Uniprom ne da za to saglasnost.

On je prije dva mjeseca javno saopštio da stečajna uprava KAP-a „ni centa više neće dobiti dok ne ispuni obaveze i preda“ mu imovinu na koju se obavezala ugovorom, pišu Vijesti.

Prema tužbenom zahtjevu Uniproma, stečajna uprava KAP-a kupcu nije predala u posjed površinu od 7,48 hiljada kvadrata zemljišta, kod Gintaša u Glavnom gradu, koja je nekoliko godina ranije eksproprisana u korist Opštine Podgorica. Uniprom tvrdi da ta imovina prema tržišnim cijenama vrijedi 4,11 miliona eura ili 550 eura po kvadratu.

Na opremi bivše Fabrike glinice u KAP-u postoji potencijalni ekološki problem, jer je bivši gazda KAP-a, kiparsko-ruska Centralno-evropska aluminijumska kompanija (CEAC) „neplanski ugasila taj pogon i ostavila 40 hiljada kubika lužine u tankerima“. Taj rastvor se koristi da bi se od boksita dobila glinica i može biti opasan po zdravlje.

Pejović je naveo da je stručno mišljenje pokazalo da je za izradu projekta i neutralizaciju ovog rastvora potrebno najmanje tri miliona eura. U Unipromu tvrde da postoje stručna mišljenja da te tečnosti ima zapravo više od 50 hiljada kubika za što bi trebalo 3,7 miliona eura.

Zbog toga Pejović traži da mu KAP na ime naknade materijalne štete zbog neispunjenog ugovora plati 7,81 milion eur sa pripadajućom kamatom od podnošenja tužbe do isplate, kao i sve parnične troškove u roku do 15 dana od pravosnažnosti presude.

Pejović tvrdi da je odredbe kupoprodajnog ugovora „ispunio milion odsto“ i u skladu sa njim dao dokaz da je novac deponovan, kao i da mu je stečajni sudija, Ivan Kovačević 11. avgusta rješenjem potvrdio da je ispunio obavezu. To rješenje je postalo pravosnažno 21. avgusta.

Poslije pravosnažnosti rješenja, podgorički katastar je upisao dostupnu imovinu KAP-a u stečaju na Uniprom 25. avgusta.

Nakon toga, u skladu sa Ugovorom, pristupilo se formiranju Komisije o primopredaji imovine, ali je tada utvrđeno više problema. KAP u stečaju imao je šest članova u toj Komisiji, dok je Uniprom delegirao tri člana.