Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore učestvuje u projektu koji se bavi smanjenjem rizika od zemljotresa u realnom vremenu za područje Evrope, i to je samo jedan od zapaženijih rezultata rada u oblasti nauke i istraživanja ove visokoškolske institucije.

Riječ je o H2020 projektu RISE (Real-time earthquake rIsk reduction for a reSilient Europe), koji se realizuje i kroz podršku Ministarstva nauke.

Prodekan građanskog fakulteta dr Jelena Pejović kaže da će ovaj projekat omogućiti da se u Crnoj Gori po prvi put primijene inovativne tehnologije monitoringa konstrukcije zgrada u realnom vremenu u funkciji povećanja operativne pripremljenosti na dejstvo zemljotresa.

“Rezultat projekta biće jedna prototipna instrumentalizovana “pametna” zgrada u Crnoj Gori, prva takve vrste, opremljena inovativnim senzorima razvijenim u okviru H2020 RISE projekta, koja će ujedno biti dio šireg evropskog informacionog sistema za brzu procjenu gubitaka usljed dejstva zemljotresa“, kaže Pejović.

Kroz ovaj projekat, dodaje ona, po prvi put u Crnoj Gori primijeniće se logika pametnih gradova u oblasti pripremljenosti na dejstvo zemljotresa.

„Benefiti priključivanja H2020 RISE projektu su višestruki za fakultet. Očekujemo značajno povećanje obima i kvaliteta naučnoistraživačkog rada, kao i vidljivosti Fakulteta u međunarodnoj mreži istraživača. Povezivanje sa eminentnim istraživačima i partnerima koji čine H2020 RISE konzorcijum (24 eminentne naučnoistraživačke institucije iz Evrope i svijeta) doprinijeće značajnom sticanju novih iskustava istraživačima sa Građevinskog fakulteta u prioritetnim inovativnim oblastima istraživanja, kao i otvaranju novih perspektiva za zajedničke aplikacije na novim budućim prestižnim evropskim naučnoistraživačkim projektima“, istakla je Pejović.

Trenutno, navodi Pejović, na Građevinskom fakultetu je aktivno pet bilateralnih naučno-istraživačkih projekata u saradnji sa eminentnim univerzitetima i naučno-istraživačkim institucijama svijeta, dok nastavno-istraživačko osoblje fakulteta aktivno učestvuje u aktuelnim programima Evropske saradnje u nauci i tehnologiji i Cost akcijama.

Ona posebno ističe povećanje broja naučnih publikacija nastavnog osoblja u vodećim časopisima-WOS i SCOPUS lista (SCI, SCIE) u odnosu na prethodni period, pogotovo u visokorangiranim časopisima kategorije Q1 i Q2.

„Od ukupnog broja publikovanih radova u prethodnoj 2019. godini i 2020. godini 70.0% je publikovano u časopisima sa SCI/SCIE liste kategorije Q1 i Q2. Na Fakultetu su aktivna tri doktorska istraživanja podržana grantom Ministarstva nauke Crne Gore, što je uticalo na povećanje broja aktivnih mladih istraživača na Fakultetu“, kaže ona.

Kroz projektnu aktivnost, na Fakultetu je formirana Laboratorija za Hidrotehniku i nabavljena je oprema potrebna za izvođenje eksperimenata u oblasti mehanike fluida, za ispitivanje principa hidrodinamike, protoka u cijevima, tečenja u otvorenim i zatvorenim kanalima i oprema za simulaciju tečenja podzemne vode. Riječ je o ERASMUS + projektu SWARM (Strengthenniing of master curricula in water resources management in the Western Balkans HEIs and stakeholders).

„Ova infrastruktura daće značajne mogućnosti razvijanja i proširivanja naučnoistraživačkog rada u oblasti hidrotehnike na Fakultetu u budućnosti“, zaključuje Pejović.