Mladi Nikšića

Nizak vodostaj u Slanom jezeru trebalo bi da zabrine sve koji imaju upravljačku ulogu nad tom vještačkom akumulacijom, ali i sve iz lokalne zajednice koji prepoznajemo njegov ekosistemski značaj, ocijenio je Aleksandar Perović izvršni direktor Ekološkog pokreta “Ozon” . 

“Izvjesno je da je sušna godina najodgovornija za trenutno stanje ali je isto tako jasno da postoji čitav niz od izvršnih vlasti neprepoznatih potencijala ovog jezera koje jeste napravljeno prioritetno za potrebe HE, Perućica, odnosno proizvodnje električne energije”, kazao je on i dodao da vremenom Slano jezero dobilo i jednu drugu važniju vrijednost jer je izmijenilo ekosistem lokacije i obogatilo lokalnu zajednicu.

On kaže da zajednica ne koristi vodene potencijale na način kako bi bi bilo najefikasnije i sa ekonomskog i sa ekološkog aspekta.

“Nikšić je mogao, a ja mislim i morao, biti brendiran kao ,,grad jezera” i taj resurs sem u svrhu energetskih potreba koristiti i za turistički razvoj, prije svega naučni i sportsko rekreativni turizam, a konkretno u slučaju Slanog jezera i za razvoj privrednog ribarstva”, kazao je Perović za naš portal.

Prema njegovim riječima, kada imate sedam jezera, prelijepu rijeku Zetu, bogatstvo podzemnih voda, prirodne fenomene poput Gornjepoljskog vira, najveće estavele u Dinaridima, neshvatljivo je sebe doživljavati kao industrijski centar, i tražiti ,,sažaljenje” i od građana i od centralnih vlasti.

“Vlasti su takođe neodgovornim odnosom uticale da danas imamo trajno devastirana korita Gračanice, Bistrice, Mrkošnice, ozbiljno ugrožen još jedan prirodni fenomen potajnicu Vidov potok, koji su isto tako uz mjere sanacije i revitalizacije potencijal lokalne zajednice. Mi iz ,,Ozona” i drugih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, ovo sve ne iznosimo da bi se bavili politikanstvom već da na neki način pokrenemo i lokalnu upravu i sve one koji vole Nikšić da se okrenemo budućnosti i što prije shvatimo da imamo šansu da postanemo perspektivna zajednica gdje će ljudi ostajati, naročito oni sa vizijom i posvećenošću”, kazao je Perović.

On je poručio da isticanjem i ideje brendiranja Nikšića kao ,,grada jezera” žele prenijeti optimizam na sve one, naročito mlade sugrađane koji možda i ne prepoznaju šta sve ima ova lokalna zajednica.