Prijave na konkurs za programe razvoja kulture na sjeveru Crne Gore u ovoj godini podnose se do 27. avgusta.
Projekti značajni za ostvarivanje javnog interesa u kulturi se odnose na opštine Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak.

Na konkurs mogu učestvovati fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, koja su registrovana za kulturnu djelatnost.
“Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo”, kaže se u konkursu.
Precizira se da ne mogu učestvovati nevladine organizacije, javne ustanove i drugi subjekti koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.