JU Narodna biblioteka “Njegoš” Nikšić raspisuje Konkurs za književnu nagradu XXVI Nikšićkih književnih susreta za neobjavljeni tekst u kategoriji poezije.

Zainteresovani autori najkasnije do 16. decembra 2023. godine mogu da pošalju najviše jednu svoju neobjavljenu zbirku pjesama na adresu Narodne biblioteke “Njegoš”: Trg Šaka Petrovića br. 1, 81400 Nikšić, sa naznakom Konkurs za dodjelu nagrade Nikšićkih književnih susreta, ili na imejl njegosbiblioteka@t-com.me.

Konkurs je otvoren za autore koji stvaraju na crnogorskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku u Crnoj Gori i u inostranstvu.

Autori koji svoje radove dostavljaju u štampanoj formi, potrebno je da ih pošalju u zatvorenoj koverti pod šifrom, a u drugoj koverti da pošalju lične podatke: razrješenje šifre, ime i prezime, adresu i telefon. Prva koverta koja je pod šifrom će biti dostavljena žiriju, a druga sa ličnim podacima ostaje u dokumentaciji Biblioteke do odluke o pobjedniku. Autori koji svoje radove dostavljaju u elektronskoj formi na imejl adresu potrebno je da pošalju dva dokumenta od kojih će prvi biti tekst poezije sa šifrom umjesto imena, a drugi razrješenje šifre sa ličnim podacima. Žiriju će biti proslijeđen prvi dokument.

Tekstovi moraju zadovoljavati sljedeće uslove:
– Font “Times New Roman” veličine 12;
– Prored 1,5;
– Margina “Justify”.

Žiri u sastavu će donijeti i obrazložiti odluku o umjetnički najuspjelijem djelu čiji će autor kao nagradu dobiti plaketu, objavljivanje knjige u okviru izdavačke djelatnosti Biblioteke i promociju u Biblioteci (koja će biti upriličena tokom Nikšićkih književnih susreta 2024. godine).

Odluka o nagrađenom tekstu biće saopštena na završnoj večeri XXVI Nikšićkih književnih susreta 24. decembra 2023. godine kada će predsjednik žirija uručiti plaketu autoru/ki.