Dnevni centar za osobe sa demencijom

JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik u partnerstvu sa NVO Futura iz Podgorice otvorili su danas prvi Dnevni centar za osobe sa demencijom u Crnoj Gori.

Planirano je da u boravku bude 15 korisnika, a biće im pružena psiho-socijalna podrška od strane stručnih saradnika i stručnih radnika, kao i obezbijeđen prevoz od mjesta stanovanja do dnevnog boravka i jedan topli obrok.
Objekat Dnevnog centra za osobe sa demencijom se nalazi na Duklu gdje se nalazi i dnevni boravak za stare.
Korisnici ce u dnevnom boravku moći da borave radnim danima od 07 do 15 časova, dok vikendom boravak neće raditi. U sklopu Dnevnog centra za osobe sa demencijom postoji i savjetovalište putem kojeg će pružati savjetodavne usluge, radno-okupacione terapije i sve one terapije koje će biti od koristi korisnicima centra.
Opština Nikšić ustupila je prostorije na korišćenje ovog socijalnog servisa.
Vrijednost projekta iznosi 195.000 eura a kofinansiran je u partnerstvu Vlade Crne Gore i Evropske unije.
Izvor: RTVNK