U ponedeljak sa početkom u 19h zvanično je otvoren 13. Međunarodni podgorički sajam knjiga. U narednih sedam dana, u garažnom dijelu Delta Citija, građani Podgorice kao i svi posjetioci uživaće u dinamičnim književnim, kulturnim i obrazovnim događajima.

Glavni pokrovitelj Podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja su Ministarstvo kulture i Vlada Crne Gore. Volonteri Mladiinfo Montenegro i ove godine su logistička podrška i medijski partner 13. međunarodnog podgoričkog sajma knjiga.
Na samom početku prisutnima se obratio i o sajmu govorio Predrag Uljarević direktor Sajma.
„Vrijedilo je svakog truda i svakog izazova osnovati ovakav sajam koje će rasti zajedno sa svojim partnerima, prijateljima, izdavačima i nadasve, sa svojim čitaocima. Svake godine na Podgoričkom sajmu knjiga je sve vise pripremljenih programa, izdavača koji su sastavni dio ovog Sajma, učesnika iz inostranstva, partnera koji u Sajmu knjiga prepoznaju kulturnu misiju, snagu zajedništva i istinski mogućnost susreta i saradnje,“ kazao je Uljarević.
Takođe on je rekao da će Sajam biti velika promocija izdavaštva i obrazovanja, i da će izlagači kao i posjetioci prepoznati sopstveni otvoreni prostor istnskih mogućnosti.
Izdavačka kuća Nova knjga je prije tri godine potpisala ugovor o saradnji Sajma knjiga sa Ministarstvom prosvjete i zahvaljujući toj saradnji ovaj Sajam je prerastao u Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja.
„Sajam knjiga i obrazovanja predstavlja spoj kulturnog i obrazovnog elementa što mu daje još veći značaj. Ovaj tip manifestacije pruža priliku da se razmijene iskustva sa predstavnicima velikog broja institucija, da se na štandovaima dobiju informacije o prilikama koje nude i škole i ustonove viskokog obrazovanja. Ove institucije će i u narednom periodu podržati inicijativu i slične ovoj, koje promovišu i kulturu i obrazovanje’’ saopštila je Kurpejović.
Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja svake godine dopunjavaju svoje sadržaje i stiču nove partnere Ove godine poseban partner na Sajmu knjga je Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević.“ Ambasada Republike Italije i Ministarstvo nauke Crne Gore pripremili su izložbu „Fermijevo nasleđe“ koja je posvećena velikom doprinosu italijanske nauke na polju atomske fizike i fizike elementarnih čestica.
13. Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja otvorio je Aleksandar Bogdanović.
„Podgorica se posljednjih godina sa svoja dva sajma knjiga pokazala kao grad koji ubjedljivo opovrgava sve one pesimistične projekcije o sudbini knjige u eri digitalizaije. Broj posjetilaca na ovim sajmovima, kao i masovne posjete na sličnim manifestacijama u svijetu, očigledan su dokaz da je priča i kraju knjige samo zadovoljiva filozofska konstrukcija,“ rekao je Bogdanović.
On je takođe dodao da Sajam knjiga ima i svoju širinu kulturnu misiju, jer se prisustvom izdavača i autora iz bližeg i širokog okruženja otvara značajan prostor dijalogu između različitih kultura, a time i njhovom jačem povezivanju.
Bogdanović je još dodao: „U kontekstu kulturnih razmjena i interakcija, ove godine su posebno zanimljivi programi zemlje koja je od početka prisutna na Podgoričkom sajmu knjiga – Republike Italije sa kojom nas spajaju kako geografsko – kulturološke sličnosti, određene mediteranskim duhom i prostorom, tako i brojne istorijske veze, koje su kulminirale u dinastičkoj povezanosti naših država.“
Otvaranju sajma pristustvovao je veliki broj predstavnika Ministarstava, institucija, predstavnici nevladinog sektora kao i veliki broj medija. Nakon otvaranja sajma upriličena je izložba Narodne biblioteke Budve „Majstor priče i narodni tribun“ povodom 140 godina od smrti Stefana Mitrova Ljubiše. Nakon izložbe biblioteke Budve svečano je otvoren štand ambasade Rumunije

Jelena shared 10 recent posts in this group. Learn more abo