uzročnik sušenja bukve

Saradnja kanadskih i crnogorskih mikrobiologa/fitopatologa dovela je do jedinstvenog naučnog otkrića, nove fitopatogene gljive iz roda Biscogniauxia – uzročnika ubrzanog sušenja bukve u visokovrijednim šumama južne Evrope.

Profesori Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore Jelena Latinović i Nedeljko Latinović u saradnji sa profesorom Vladimirom Vujanovićem i njegovom laboratorijom za molekularna istraživanja na University of Saskatchewan, objavili su rad u decembarskom broju prestižnog naučnog časopisa Microorganisms (Impact Factor: 4.152) pod nazivom: “Natural Fungicolous Regulators of Biscogniauxia destructiva sp. nov. That Causes Beech Bark Tarcrust in Southern European (Fagus sylvatica) Forests” (2020).
Naučni rad rasvjetljava problem sušenja šuma u NP Lovćen i opisuje novog parazita kao uzroka “katranske” kore i otvorenog raka kore bukve u Crnoj Gori. Autori dalje analiziraju epidemiologiju ovog patogena, u poređenju sa podacima istraživača iz Italije, kao i njegovu evoluciju kroz pojavu genetske introgresije adaptirane na raznolikost bukve na području Balkana. Naročito važno je otkriće diverziteta mikoparazita, zbog njihovog potencijala u zaštiti od ovog destruktivnog oboljenja. Imajući u vidu nova saznanja o pravom uzročniku ovog oboljenja i oskudnim podacima o biološkoj zaštiti bolesti kore bukve, dobijeni rezultati bi mogli poslužiti za buduća istraživanja na tom polju, i mogućem zajedničkom rješenju za širi region južne Evrope, Jadranske regije i Balkana.
Detaljnije informacije o radu možete naći na sljedećem linku: