Centralna banka (CBCG) osnovala je CBCG FinTech Hub – Regulatorni inovacijski centar, kao mjesto na kojem će FinTech sektor i poslovne banke, između ostalog, moći da predstave svoje inovacije.

“CBCG FinTech Hub je inicijativa pokrenuta s ciljem pružanja neobavezujuće i neformalne podrške poslovnim subjektima koji razvijaju inovativni proizvod ili uslugu iz područja fintech-a”, kazali su iz CBCG.
To je, navode, komunikativno-informativna platforma putem koje će CBCG odgovarati na upite, odnosno pružati informacije, razmjenjivati mišljenja i davati pojašnjenja u područjima FinTech-a iz domena svoje nadležnosti.
“CBCG FinTech Hub je namijenjen svim poslovnim subjektima koji razvijaju ili su već razvili tehnološku inovaciju u pružanju bankarskih ili platnih usluga, bez obzira na to imaju li prethodno odobrenje CBCG za pružanje određene vrste usluga. Osnivanjem Regulatornog inovacijskog centra, CBCG podržava razvoj savremenih tehnologija na finansijskom tržištu na način kojim se unapređuje sigurno i efikasno funkcionisanje platnog prometa i finansijskog tržišta sa ciljem da se obezbijedi njegova stabilnost i zaštita korisnika finansijskih usluga i drugih partnera na finansijskom tržištu”, objašnjavaju iz CBCG.