Pozivamo naše učenike na besplatne matematičke radionice sa sajta:

https://igramiranje.me/kengur-bez-granica

Od 21. februara 2023., realizovaćemo besplatne online Tinker radionica “Kengur bez granica”, i to:

???????
Od 18 do 19:30 za djecu uzrasta od 3. do 6. razreda.

????????
Od 18 do 19:30 za djecu uzrasta od 7. razreda osnovne do 1. razreda srednje škole.

Napomena: Stariji se mogu u oba termina pridružiti u drugoj polovini časa, jer će se prvo raditi lakši zadaci.

OOM link za radionice: https://us02web.zoom.us/j/87604173490

Djeca sa sobom trebaju ponijeti puno dobre volje, mašte, koncentracije i ideja.