Predsjednica UO eTwinning mreže u Crnoj Gori, Marina Matijević, uručila je Upravi škole ,,Mileva Lajović – Lalatović” zahvalnicu za saradnju i podršku tokom trodnevne konferencije ,,Preduslovi za razvoj eTwinning zajednice u Crnoj Gori”, koja je održana u Nikšiću.

,,Nakon uspješno realizovanog trodnevnog seminara, zahvaljujemo što ste nam izašli u susret i bili sjajni domaćini. Vaša podrška i pomoć značajno su olakšali i doprinijeli ostvarenju našeg cilja. Posebnu zahvalnost izražavamo i tehničkoj podršci, gospođama koje su nam bile na usluzi sve vrijeme”, napisala je gospođa Matijević u obraćanju Upravi škole.