Ovaj veoma značajan dan, obilježeli su nizom aktivnosti, učenici šestog i sedmog razreda OŠ Dušan Bojović.
Za njih su, razredne starješine, Mirjana Durutović, Tanja Bogetić, Svetlana Bezmarević i Radojica Kovačević, pripremili prezentacije, koje su, na neki način, pokušale, zanimljivim činjenicama i fotografijama, da ukažu na dječija prava, obaveze i značaj ovog dana.
Literarni radovi, panoi, kvizovi, a na kraju pjesma “Tražim poštovanje”, učinili su, da vrijeme posvećeno djeci, učenicima, bude zanimljivo. Sve zajedničke, aktivnosti promovisale su dobrobit i prava djece, jer je ovaj dan posvećen malim-velikim ljudima.