Uči i igraj Udruženje Roditelji

Naša škola je jedna od osam škola na teritoriji opštine Nikšić koja je, u saradnji sa Udruženjem Roditelji, dio projekta „Uči i igraj“, koji podrazumijeva realizovanje besplatnih treninga fudbala i časova za djecu.

Naime, projekat Learn and Play – Jednake mogućnosti obrazovanja i sporta za svu djecu odobren je od strane The UEFA Foundation for children, a predstavlja podršku unapređenju obrazovanja i sporta. Cilj joj je podsticanje socijalizacije, odnosno uključivanje djece školskog uzrasta u društveni život.
Misija projekta je unapređenje mogućnosti za djecu uzrasta od 6 do 10 godina koja žive u teškim materijalnim uslovima, kao i škola iz prigradskih naselja, ali i za ostalu djecu. Projekat je već sproveden u Podgorici i dao je odlične rezultate. Osnovne aktivnosti projekta predstavljaju: treninge fudbala – dva puta sedmično (100 djece uklučeno po školi, odnosno 4 tima po 25 djece); časove koji se tiču podrške u oblasti čitanja i pisanja – jednom sedmično (40 djece uključeno po školi); kup na stadionu – završni događaj na kom će se takmičiti 320 djece koja su pohađala treninge fudbala. Projektom je predviđeno obuhvatanje ukupno 320 djece podrškom u učenju, odnosno savladavanju čitanja i pisanja, kao i 800 djece uključeno u treninge fudbala, iz ukupno osam škola sa teritorije Nikšića, kao i upoznavanje i druženje djece sa pet poznatih crnogorskih fudbalera koji treba da ih motivišu da uče i bave se sportom.
Projekat je počeo 6. februara, a sve aktivnosti će biti realizovane do kraja mjeseca maja.
Projektom koordiniraju:
Profesor fizičkog vaspitanja Nikola Rovčanin, koji treninge fudbala vodi sa volonterom, odnosno učenikom Filipom Nikolićem, učenikom IX-1, za grupu od 50-ak učenika IV i V razreda;
profesorica fizičkog vaspitanja Sanja Bojanić, koja sa volonterom Vasilijem Gardaševićem, učenikom VIII-2, vodi grupu od 50-ak učenika II i III razreda;
i profesorica razredne nastave Ana Baćović, koja kroz radionice, zajedno sa volonterima, odnosno, učenicama devetog razreda: Kristinom Minjević, Sarom Popović, Kristinom Stevović i Kristinom Šipčić, pruža podršku u savladavanju čitanja i pisanja, u koje je uključeno 47 učenika od 2. do 5. razreda, podijeljenih u tri grupe.
Učenici koji su projektom uključeni u sportske aktivnosti, dobili su i rekvizite: 6 lopti, čunjeve i po majicu.
Učenici koji su projektom uključeni u podršku iz oblasti čitanja i pisanja dobili su potreban pribor za rad: sveske, olovke, bojice, gumice, oštraljke.
Dolaznost je velika i projekat je naišao na oduševljenje i učenika i roditelja.