I prije završetka projekta energetske efikasnosti po ESKO modelu, koji podrazumijeva zamjenu postojećih svjetlosnih izvora javne rasvjete novim LED izvorima, Opština Nikšić tim povodom ostvaruje uštede električne energije, saopšteno je na zvaničnoj stranici Opštine.

Na osnovu troškova električne energije za javnu rasvjetu opština Nikšić je prošle godine, do 11. mjeseca, potrošila 482.828,12 €, dok je ove godine u istom periodu potrošila 311.948,12 €.

Ostvarena je ušteda od 170.880 € na osnovu potrošnje električne energije za javnu rasvjetu, navodi se u saopštenju.

“Na primjer, troškovi za električnu energiju za javnu rasvjetu u septembru 2022. godine bili su 50.782,75 €, a u septembru 2023. godine iznose 21.346,07 €. U oktobru prošle godine su bili 59.210,66 €, a ove godine iznose 24.265,89 €. Vidimo da se uštede na mjesečnom nivou i prije završetka investicije već ostvaruju više nego duplo.
Realizacija projekta je trenutno preko 75% ispravnosti sistema, a prije početka ovog projekta ispravnost sistema bila je na 69%. Na kraju projekta obaveza izvođača je da ispravnost sistema bude 100%, uz ostvarivanje garantovanih ušteda iz kojih investicija isplaćuje”, navodi se u saopštenju Opštine Nikšić.

Pojavili su se određeni problemi u realizaciji samog projekta, koji će u narednom periodu biti otklonjeni i projekat završen do kraja, nakon čega će ostvarene uštede biti još veće, objašnjavaju iz Opštine.

“Opština Nikšić do sada nije dala ni centa za zamjenu javne rasvjete niti ima obavezu isplaćivanja investicije dok se projekat ne završi do kraja, a kao što se vidi iz priloženog, uštede se već ostvaruju. Izdaci na osnovu troškova održavanja i potrošnje električne energije u sistemu javne rasvjete do ove godine prelazili su cifru od 730 hiljada evra”, zaključuje se u saopštenju Opštine Nikšić.