Opština Nikšić uputila je poziv zainteresovanim lokalnim subjektima da svojim proizvodima upotpune novogodišnju i božićnu ponudu na Trgu slobode (u periodu od 20. 12. 2023. godine do 20. 01. 2024. godine.

Na Poziv se mogu prijaviti pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti, koja se bave proizvodnjom ili prodajom suvenira, umjetnina, rukotvorina, sa akcentom na proizvode koji oslikavaju praznike, kao i ugostitelji i proizvođači različitih vrsta poslastica.
Uz kompletno popunjenu prijavu (koja je sastavni dio Poziva) neophodno je priložiti:

– dokaz o registraciji djelatnosti kod nadležnog državnog ili lokalnog organa;
– potvrdu Poreske i Uprave lokalnih javnih prihoda o izmirenim obavezama na dan 01. 07. 2023. godine;
– fotografije proizvoda koji se planiraju izlagati.

Rok za podnošenje prijava na Poziv počinje od 08. 12. 2023. godine i traje do 15. 12. 2023. godine do 15 časova.
Prijava sa neophodnom dokumentacijom može se predati na Građanskom birou u zgradi Opštine Nikšić sa naznakom „Prijava za kućice na Trgu slobode“, Službi za saradnju, poslove predsjednika i informisanje, Opština Nikšić, ulica Njegoševa 18, 81400, ili na e-mail adresu predsjednik@niksic.me.

Organizator obezbjeđuje besplatno korišćenje 10 drvenih kućica zainteresovanim korisnicima u navedenom periodu.

“Na ovaj način želimo doprinijeti stvaranju prazničnog ambijenta u susret novogodišnjim i božićnim praznicima i bar nakratko pokušati dočarati praznični duh u gradu.
Izlagači će biti odabrani od strane komisije koju će formirati organizator. Komisija za dodjelu drvenih kućica prilikom odabira izlagača vodiće se kvalitetom proizvoda, inovativnošću i kreativnošću, kao i podjednakom zastupljenošću proizvoda. Imajući u vidu ograničen broj izlagača, organizator zadržava pravo izbora izlagača”, poručuju iz Opštine.

S obzirom da se kućice dodjeljuju zbog organizacije Novogodišnjeg i Božićnog bazara, ponuda mora biti raznovrsna i bogata. Stoga će i izlagači proizvoda poput toplih napitaka (topla čokolada, čaj i slično), hrane (kiflice, medenjaci itd.), suvenira (novogodišnji ukrasi, dječji sadržaji, baloni, igračke…) imati prednost.

Poziv kao i prijava za učešće mogu se naći na zvaničnom sajtu Opštine Nikšić www.niksic.me, ali i na društvenim mrežama Opštine Nikšić (Fejsbuku i Instagramu).

Sve informacije vezane za Poziv i prijavu učešća možete dobiti u Službi za saradnju, poslove predsjednika i informisanje, u kancelariji br. 15, ili na tel.: 040/214-239.

Prijavni obrazac možete naći na sajtu Opštine Nikšić ili u Građanskom birou u zgradi Opštine.

http://niksic.me/news/javni-poziv-bazar-24