Opština Nikšić poziva poljoprivredne proizvođače i proizvođače suvenira, rukotvorina i umjetnina da uzmu učešće na 10. Novogodišnjem sajmu lokalnih proizvoda.

Sajam će se održati od 22. do 24. decembra 2023. godine, u dvorani Sportskog centra u Nikšiću.
Učešće na Sajmu je besplatno, a za izlagače su obezbijeđeni štandovi.

Izlagači hrane i pića na Sajmu mogu biti samo proizvođači koji su upisani u nekom od registara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Rok za prijavu učešća na Sajmu je od 08. 12. 2023. godine do 18. 12. 2023. godine u 15 časova.

Prijava za učešće, uz neophodan dokaz o registraciji poljoprivrednog proizvođača, može se predati u Sekretarijatu za finansije, razvoj i preduzetništvo, u zgradi Opštine, IV sprat, kancelarija br. 3, putem e-mail adrese biljanazoric@t-com.me, ili preko pošte: Opština Nikšić, NJegoševa 18, 81400 Nikšić.

Poziv i prijava za učešće mogu se naći na zvaničnom sajtu Opštine Nikšić www.niksic.me.

Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona: 069/607-451, kontakt osoba Biljana Zorić, ili putem e-mail adrese biljanazoric@t-com.me.

Organizator Sajma je Opština Nikšić, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Turističke organizacije Nikšić, Sportskog centra Nikšić, a medijski sponzor je Radio-televizija Nikšić.

Prijavni obrazac možete naći na sajtu Opštine Nikšić ili u Građanskom birou u zgradi Opštine.