Od planiranih 22,7 miliona eura prihoda za ovu godinu, lokalna uprava za prvih šest mjeseci ostavrila je skoro 50 odsto od zacrtanog plana, ili oko 10,6 miliona eura.
Strukturu ostvarenih prihoda čine porezi, takse, naknade, ostali prihodi, prodaja nepokretnosti, sredstva prenešena iz prethodne godine, te donacije i transferi i pozajmice i krediti.
Najveći prihodi dolaze iz kategorije poreza. Od planiranih 7,7 miliona eura, do juna je naplaćeno skoro 50 procenata, ili 3,83 miliona eura.
Najviše novca, naravno, dolazi od poreza na nepokretnost pa je od plniranih 4,5 miliona dosad prihodovano više od pola ili 2, 41 milion eura.
Dobra dinamika naplate postoji i u dijelu prireza porezu na dohodak fizičkih lica, gdje je takođe od planiranih 1,45 miliona eura za prvih pola godine naplaćeno opet preko 50 odsto.
Lošija prihodna strana ogleda se u porezu na promet nepokretnosti gdje je od planiranih 340 000 eura, naplaćeno svega 38 000 eura.
Kada su u pitanju takse, od zacrtanih skoro pola miliona eura , u prvih 6 mjeseci opština je napaltila oko 144 000 eura, što je 30 odsto od godišnjeg plana.
Kako objašnjava sekretar za finansije u opštini Nikšić, Đoko Krivokapić, neplanirano su izostali prihodi po osnovu taksi za korišćenje prostora na javnim površinama.
„ Ovo se prevashodno odnoslio na Crnogorski Elektroprenosni Sistem, jer je trebalo ove godine da polože kabal od trafostanice na Bulevaru 13.jula do Željezare, ali su zbog problema sa tenderom odustali , zbog čega će se u tom dijelu raditi rebalans, ali će nam to biti svakako prihod u narednoj godini“, istče Krivokapić.
Posebno je važna kategorija nakanda, izvornog opštinskog prihoda, gdje je od ukupno planiranih 2,63 miliona eura na godišnjem nivou, za pola godine naplaćeno skoro 50 odsto ili 1,2 miliona eura.
Kako ističe Krivokapić tu svakako prednjači naknda za uređivanje građevinskog zemljišta – komunalno opremanje, gdje je od planiranih 1,5 milion, ostvareno oko 860 000 eura za pola godine.
Loša naplata ide na naknade za korišćenje prirodnih dobara, šuma i rudnih bogatstava. Problem je stečaj u Rudnicima Boksita od kojih u opštini očekuju da se naplate iz stečajne mase.Kako napominje Krivokapić, problem predstavlja i to što resorno Ministarstvo nije još napravilo ni nijedno rješenje za koncesije za šume u opštini Nikšić.
Zakazala je prodaja opštinskih nepokretnosti jer je od planiranih oko 900 000 eura prihodovano svega 48 000 eura.
Od ostalog dijela prihoda na donacije i transfere se odnosi 2, 6 miliona eura od planiranih 6,6 miliona, od čega se najveći dio odnosi na novac iz državnog Egalizaciong fonda, a tu su i krediti gdje je ostvaren priliv od 1,6 miliona eura.
Krivokapić ističe da realizacija i bilans budžeta još nijesu u mjeri željenog, ali kako kaže, evidentno je da se ide dobrim putem.
„Zadovoljni smo ostavrenjem budžeta za prvih pola godine ipak, imajući u vidu trenutnu situaciji u privredi. Mislim da je budžet od oko 22 miliona eura realan jer nijesmo pravili neke izlete kao proteklih godina. Rashodi takođe prate prihode pa smo uspjeli da stabilizujemo sva tekuća plaćanja, zarade zaposlenih se sa svim preskim obavezama potpuno uredno servisiraju. Vratili smo dosta obaveza iz prethodnih obaveza tako da je u konačnom možda kapitalni budžet malo zakinut“, ističe Krivokapić.
Kada su pitanju ukupno izvršeni izdaci za period januar-jun 2015.godine oni iznose oko 9, 5 miliona eura ili 42,07% u odnosu na godišnji plan.