Opština Nikšić
Opština Nikšić, na čelu sa predsjednikom Markom Kovačevićem, dobila je saglasnost od Ministarstva finansija i socijalnog staranja da zaposli 67 osoba, saznaje portal PRESS.

Kovačević je 24. decembra proslijedio dopis ministru Milojku Spajiću. Odgovoreno mu je nakon skoro mjesec dana.

“Dopisom broj 02-031-3820/1 od 24. decembra 2021. godine dostavili ste zahtjev za saglasnost Ministarstva finansija i socijalnog staranja za popunjavanje 67 radnih mjesta u organima lokalne uprave Opštine Nikšić, koja su utvrđena pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji”, piše između ostalog u odgovoru ministarstva.
Dodaju da se članom 5 Ugovora o reprogramu poreskog duga Opštine Nikšić broj 01-4889/1 od 23. aprila 2015. godine, Opština Nikšić obavezala da će prilikom svakog novog zapošljavanja obezbijediti saglasnost Ministarstva finansija i socijalnog staranja.
“Imajući u vidu činjenicu da je Opština Nikšić u prethodnom periodu redovno izvršavala obaveze predviđene odredbama pomenutog ugovora, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je saglasno sa Vašim zahtjevom za raspisivanje javnih oglasa za popunjavanje navedenih 67 radnih mjesta”, navodi se u odgovoru ministarstva, na čelu sa ministrom Spajićem.