V.D. direktora  Opšte bolnice Nikšić, Marko Mitrović kazao nam je da je bivši direktor te ustanove Ilija Ašanin oštetio ustanovu za 120 hiljada eura na osnovu spora radnici-bolnica.

Kako nam je rečeno, radnicima nijesu bili isplaćivani topli obroci i naknade za prevoz.
Nakon okončanog sudskog i aktuelnog spora radnici-bolnica, njih oko 494 dobili su iznos koji ih je po svim pravnim aspektima sledovao.
Kako kaže direktor bolnice, oni su za ovaj dug saznali tek nakon što je nedavno pokrenut postupak prinudne naplate.
120 hiljada eura koje je moglo biti utrošeno za kupovinu digitalnog rtg aparata ili pak za renoviranje porodilišta, sliva se u privatne džepove.
“Bivši direktor Ašanin je bio upozoren o kakvom sporu je riječ i koliki su potencijalni troškovi, kao i o tome da će obavezu izmirenja troškova u konačnom snositi Opšta bolnica Nikšić. U pitanju je dakle novac koji se isplaćuje advokatima, punomoćnicima, samo na osnovu sudskog spora vođenog zbog potraživanja radnika na ime kamate za glavni dug, to jeste topli obrok i regres iz 2010. godine. Ovaj dug ne da nije morao, već prosto nije smio da se desi”, kazao je Mitrović.
Račun Opšte bolnice Nikšić bio je u blokadi jedan period, međutim nakon dogovora da će iznos od 120 hiljada eura biti isplaćen do kraja godine, odblokiran je i funkcionisanje raspodjelom sredstava je nastavljeno po standardnom protokolu.
S.T.