Posjeta ministra rada i socijalnog staranja dječijem domu "Mladost"

Povodom „Dana otvorenih vrata“ u JU Dječiji dom „Mladost“ u Bijeloj, ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović sa saradnicima, posjetio je ovu ustanovu i tom prilikom saopštio da su opredijeljena novčana sredstva za kupovinu novogodišnjih poklona za djecu.

“Dan otvorenih vrata“ je tradicionalno prednovogodišnje okupljanje, kada prijatelji Dječijeg doma „Mladost“ u Bijeloj, posjećuju ovu ustanovu i druže se sa korisnicima.
Ministar je radnu posjetu započeo obilaskom dječjeg doma koji trenutno pruža smještaj za 94 korisnika. Ovom prilikom razgovarao je sa upravom ustanove o prostornim kapacitetima, kadrovskim kapacitetima doma, rješavanju izazova u funkcionisanju ustanove, uslovima smještaja i uslovima rada zaposlenih.
Radnoj posjeti osim ministra, prisustvovali su državna sekretarka Edina Dešić, v.d. generalne direktorice Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu Mersida Aljićević i načelnica Direkcije za zašticu djece i mladih Svetlana Sovilj.
“Djeca su uvijek bila i moraju ostati fokus djelovanja svih nas, a glavno odredište tog djelovanja treba biti dobrobit djeteta, njegovo fizičko i psihološko zdravlje i razvoj u skladu sa biološkim potencijalima”, kazao je ministar Adrović.
U skladu sa najboljim interesima djeteta, principom Konvencije o pravima djece, koju je potpisala i ratifikovala i Crna Gora, sva djeca i mladi, imaju pravo da žive u porodici. U slučajevima kada biološka porodica nije u stanju da se brine o njima, traži se alternativno rješenje, što je u praksi većine zemalja najčešće hraniteljska porodica.
S tim u vezi Dječji dom “Mladost” u Bijeloj planira u perspektivi da razvije Centar za hraniteljstvo.
Povodom novogodišnjih praznika Ministarstvo rada i socijalnog staranja opredijelilo je novčana sredstva za kupovinu novogodišnjih poklona za djecu – korisnike Dječijeg doma “Mladost” u Bijeloj, navodi se u saopštenju.