mladi niksica

Crna Gora je u evropskim integracijama u oblasti poljoprivrede postigla izuzetan napredak tokom posljednjih nekoliko godina. Slijedi intenzivnija faza daljeg usklađivanja sa EU politikom i implementacije usvojenih propisa, što će značajno doprinijeti podizanju konkuretnosti crnogorskih poljoprivrednih proizvođača, ocijenjeno je na devetom sastanku Pododbora za oblast poljoprivrede i ribarstva koji je danas počeo u Podgorici, prenosi CDM.

Na sastanku, koji su otvorili potpredsjednik Vlade prof. dr Petar Ivanović i zamjenik šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za proširenje EK Tomas Hajlajter, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja prezentovali su napredak koji je ostvaren od prethodnog sastanka održanog u Briselu u novembru 2015. godine, u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane, veterinarske, fitosanitarne politike i ribarstva.

Ivanović je podsjetio da je prethodna godina bila godina usvajanja legislative, donošenja strategija i ispunjavanja mjerila za pregovaračka poglavlja 11, 12 i 13, te da je kruna uspješnog rada bilo otvaranje pregovaračkih poglavlja 12 i 13 vezanih za bezbjednost hrane i ribarstvo.

“Nastavljamo sa aktivnostima u skladu sa akcionim planovima za ova poglavlja, a očekujemo skoro otvaranje i poglavlja 11(Poljoprivreda i ruralni razvoja)”, kazao je Ivanović, dodajući da je 2016. godina implementacije.

U okviru aktivnosti na daljem usklađivanju regulative sa EU u oblasti poljoprivrede, Ivanović je podsjetio da su usvojeni zakoni o vinu, o alkoholnim pićima, kao i izmjene Zakona o maslinarstvu, a da je do kraja godine planirano usvajanje zakona o sistemima kvaliteta poljoprivrednih i prehrabenih proizvoda. U okviru Agrobudžeta, kako je istakao, po prvi put su uvedena direktna plaćanja za višegodišnje zasade, što je direktno vezano za Akcioni plan za poglavlje 11.

Potpredsjednik je izdvojio i rezultate ostvarene u procesu akreditacije Agencije za plaćanja, zatim formiranju Uprave za bezbjednost hrane čime se stvorio efikasniji system bezbjednosti hrane.

”Uprava je imala prvi ozbiljan test – bolest kvrgave kože, i pokazala da ima kapacitet da se efikasno bori sa problemima”, ocijenio je Ivanović.

On se posebno zahvalio Evropskoj komisiji na donaciji vakcina koje su bile hitno potrebne u cilju suzbijanja bolesti goveda, ali I na sveukupnoj intenzivnoj saradnji u prethodnom periodu u cjelokupnom procesu integracija crnogorske poljoprivrede.

Današnji sastanak Pododbora, prema ocjeni Ivanovića, prilika je da se sa predstavnicima EK obave razgovori o svemu što je značajno za poljoprivredne proizvođače, za dinamiku usklađivanja crnogorske poljoprivrede sa standardima EU, dinamiku usvajanja novih zakona, i najvažnije implementaciju tih propšisa.

“Veoma smo zadovoljni ovim što smo do sada uradili i vjerujem da će dobar napredak u oblasti poljoprivrede biti registrovan u izvještaju EK koji se priprema. To će biti još jedan podstrek poljoprivrednim proizvođačima da idu naprijed. Ono sa čime nisam zadovoljan je nedovoljna edukacija. Značajno smo podbacili ove godine u odnosu na prethodnu. Nisam davao političke ocjene ima li to veze sa dolaskom opozicionih ministara ili ne, ali činjenica je da u odnosu na veliki broj poljopriverdnih proizvođača koje smo poslali u zemlje EU tokom 2015, u ovoj godini taj broj je mnogo manji. Ono na čemu ću insistrirati je da se krajem godine i u narednoj ta vrsta edukacije intenzivira, jer su studijske posjete važne za naše poljopriverdnike. “Učenje očima” je najbolji način da oni vide koji nivo standarda treba da dostignu, a koje svoje prednosti i potencijale mogu da iskoriste, kako bi što prije nadoknadili nedostatak za kolegama iz Evrope”, kazao je Ivanović.

Šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za proširenje EK Tomas Hajlajter istakao je da je Crna Gora ostvarila dobar napredak, posebno što dosadašnje obaveze iz pristupanja u oblasti poljoprivrede nijesu bile ni malo lake.

On je iskazao zadovoljstvo dobrom saradnjom sa predstavnicima Crne Gore i nastavkom zajedničkih aktivnosti.

Hajlajter je posebno istakao važnost usklađivanja regulative u oblasti poljoprivrede, jer iza toga stoji, kako je kazao, priprema za usvajanje i primjenu standarda EU, pravila marketinga na tržištu EU, što u krajnjem ima opipljive benefite za poljoprivrednike i građane Crne Gore.