Centar za preventivno-korektivnu gimnastiku „Okret“ iz Nikšića počeo je sa realizacijom istoimenog projekta u sklopu koga će po dva odjeljenja učenika sedmih razreda nikšićkih osnovnih škola „Ratko Žarić“, „Luka Simonović“ i „Mileva Lajović- Lalatović“, do kraja školske godine imati jedan čas sedmično korektivne gimnastike u sklopu redovne nastave fizičkog vaspitanja.

 

Projekat, kojim će rukovoditi magistri Radomir Čanjak i Boris Banjević, podržan je od strane Ministarstva prosvjete, a njemu je prethodilo inicijalno mjerenje i procjenjivanja posturalnog i morfološkog statusa 280 učenika sedmih razreda iz pomenutih škola.

“Inicijalno mjerenje treba da nam pokaže trenutno stanje u pogledu zastupljenosti posturalnih poremećaja kod navedene školske populacije. Polovina ispitanika imaće čas korektivne gimnastike sedmično, dok će ostali realizovati nastavu fizičkog vaspitanje po ustaljenom planu i programu”, objasnio je Čanjak.

Nakon završetka projekta, od 1 do 10.juna, slijedi novo mjerenje a Čanjak i Banjević očekuju primjetnu razlika između učenika kontrolnih i eksperimentalnih odjeljenja.
,,Za velike razlike potrebno je više vremena, ali očekujemo da će časovi korektivne gimnastike doprinijeti poboljšanju držanja tijela na finalnom mjerenju. Pošto je jedino u osnovnim školama moguć organizovani oblik fizičke aktivnosti smatrali smo da je ovo najbolji način da ukažemo na potrebe današnje školske djece i omladine”, istakao je Čanjak uz napomenu da je projekat neprofitan.

Cilj projekta je popularizacija korektivne gimnastike i podizanje svijesti o njenom značaju, a Čanjak i Banjević, koji su Centar za preventivno-korektivnu gimnastiku otvorili prije godinu dana, istakli su da su projekat inicirali deformiteti sa kojima se svakodnevno susreću u radu.
,,Dodatni motiv bili su i rezultati istraživanja koja ukazuju da je stanje posturalnih poremećaja i deformiteta veoma ozbiljno i u stalnom porastu zadnjih godina. Naš cilj je usvajanje i praktična primjena procesa rane detekcije, pravovremene prevencije i efikasne korekcije početnih oblika posturalnih poremećaja što ulazi u domen škole i nastave fizičkog vaspitanja”, kazao je Čanjak.

Nastojaće, kako je istakao, da sprovedu u djelo ideju da časovi korektivne gimnastike postanu obavezni za sve osnovce.
,,Ovo je ozbiljna priča u koju vjerujemo i koju radimo sa puno entuzijazma jer smatramo da je ovo nešto što može popraviti kvalitet života mladih generacija ciji je život sve vise sjedjelački”, zaključio je Čanjak.